PowerShell v Jupyter Notebook

Jupyter Notebook je open-source webová aplikace, která umožňuje vytvářet a sdílet interaktivní dokumenty, které obsahují kód, rovnice případně i vizualizace. Použití zahrnuje; čištění a transformace dat, statistické modelování, vizualizace dat, machine learning a mnoho dalšího. Předpoklady Před instalací samotného Jupyteru […]